Kuluçka Makinasından Verim Alamama Nedenleri

Kuluçka Makinasından Verim Alamama Nedenleri ;

 

Sebeplerden bazıları şöyledir :

Yetersiz veya fazla sayıda horoz, çok yaşlı tavuklar,tavuk sürüsünün kötü durumu, eskimiş kuluçkalık yumurta, yetersiz sıcaklıkta depolanan kuluçkalık yumurtalar (Doğal Kuluçka İçinde Geçerlidir.

İlk ışık kontrolünde ölmüş yumurtalar veya embriyolar,Öngörülen kuluçka sıcaklığının tutturulamaması (Çok yüksek veya yetersiz sıcaklık), yetersiz havalandırma (oksijen yetersizliği), sıcaklıktaki düzensizlikler. (özellikle aşırı soğuma), çevirme hataları (az veya sık çevirme)

Kabuk içinde ölü civcivler bulunan gagalanmış yumurtalarYetersiz nem veya sıcaklık, aniden sıcaklığın aşırı yükselmesi

Yumurta kabuğuna yapılmış nemli ve yapışkan civcivlerYetersiz nemden dolayı yumurtadan çıkarken kurumuşlar.

Brahma Civcivler

Yumurta içeriğiyle yapışmış nemli civcivler. Kuluçkadaki yetersiz sıcaklık ve yüksek hava nemi

Vücut kusurları olan civcivler Çoğunlukla kalıtsaldırlar; çevirirken ve kuluçka sıcaklığı hatalarından oluşur.Kötü kokulu ölmüş civcivler Göbek enfeksiyonu (Kuluçka Makinesindeki Yetersiz Hijyenden Dolayı)

Küçük Civcivler Çok küçük yumurtalar Çok yüksek kuluçka sıcaklığı, yetersiz hava nemi

Büyük civcivler Kuluçka Sıcaklığı yetersiz, yüksek hava nemi yetersiz havalandırma

Erken yumurtadan çıkma Çok yüksek sıcaklığı

Geç yumurtadan çıkmaDüşük kuluçka sıcaklığı

Artık yumurtadan aldığınız kötü sonuçların nedenlerini biliyorsunuz.

 

Leave a reply