Kanatlılarda Aşılama ve Aşı Yöntemleri

Kanatlılarda Aşı ve Aşılama Yöntemleri

Hayvanları infeksiyoz hastalıklardan yapay yolla korumak amacıyla kullanılan biyolojik maddelere AŞI denir.
Hayvana kontrollü olarak uygun doz verilmelidir.

 

Aşılama öncesi dikkat edilmesi gerekenler ;

-Sürünün genel sağlık durumu gözden geçirilmelidir.
-Sürü aşı yapılma aşamasında herhangi bir hastalık belirtisi gösteriyor ise aşılanmamalıdır.
-Çevredeki salgın hastalıklar dikkate alınmalıdır.
-Çiftlikteki hijyen ve sevk-idare durumu kontrol edilmelidir.

-Önceden uygulanan aşılar takip edilmelidir.Uygulama Sonrasındaki Faktörler

-Aşıyı uygulayan kişi bilgili ve tecrübeli olmalıdır.
-Prospektüsler dikkatli okunmalı ve üretici firmanın önerilerine uyulmalıdır.
-Aşılamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

İçme Suyu ile Aşılama Yapıldığında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

-Aşılanmadan en az iki saat önce su verilmemelidir.
-Su temiz, klorsuz, yumuşak ve herhangi bir kimyasal madde içermemelidir.
-Aşılama suyuna 1/40 oranında yağsız süt ya da 2gr/lt hesabı ile süt tozu katılmalıdır.
-Suluklar deterjansız temiz su ile fırça kullanılarak temizlenmelidir.

TAVUKLARDA AŞILAMA
TAVUKLARDA AŞILAMA

Püskürtme Yöntemiyle Aşı Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar ;

-Kümesin havalandırma sistemi yeterli olmalıdır.
-Sürüde solunum yoluyla ilgili herhangi bir hastalık olmamalıdır.
-Aşılama sırasında kümesin havalandırma sistemi kapatılmalı, Aşılamadan 30-60 dakika sonra açılmalıdır.

Uygulama Hataları

-Tecrübesiz kişilerin aşı yapması.
-Prospektüse uyulmaması.
-Aşının fazla veya az sulandırılması.
-Her hayvanın eşit tam doz alamaması.

Leave a reply